Vacature


 

Het bestuur van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. is per direct op zoek naar een

              
                                      Leraarondersteuner M/V
                           (voor 0,4 fte op maandag en woensdag)


De aanstelling zal zijn tot einde schooljaar 2017-2018 met kans op omzetten in de reguliere formatie.

De Oeverpieper is een onderwijs-zorgarrangement van SSOL en s Heeren Loo, in Noordwijk. Leerlingen van 10 - 16 jaar, die vanwege hun externaliserende gedragsproblematiek en intensieve ondersteuningsbehoefte niet plaatsbaar zijn binnen het reguliere ZML, krijgen op De Oeverpieper onderwijs aangeboden in kleine groepjes, verzorgd door de leerkracht/leraarondersteuner in samenwerking met de pedagogisch medewerker.
De begeleiding is 1 volwassene per 2 kinderen; wij zoeken dus de kanjer die onze kinderen goed kan en wil begeleiden.

Voor De Oeverpieper zoeken wij een collega, die:

de opleiding tot leraarondersteuner heeft gevolgd of bereid is deze te gaan volgen
ervaring heeft binnen SO-onderwijs
stevig in zijn schoenen staat
kan denken in mogelijkheden
een open leerhouding en een reflectief vermogen heeft
kan werken in een multidisciplinair team
kan relativeren en in het bezit is van een gezonde dosis humor
incasseringsvermogen en inlevingsvermogen heeft
het een uitdaging vindt te werken met kinderen met ernstige gedragsproblemen en daar niet voor terugschrikt

           Graag ontvangen wij jouw sollicitatiebrief met CV voor 27 september 2017

Informatie over deze functie kan worden ingewonnen bij Janny Voortman, teamleider van De Oeverpieper, janny.voortman@sheerenloo.nl, tel. 06-12457370 of 06-54977036.