Lokaal 1

Dit jaar zijn we begonnen met 3 leerlingen (Angelo, Bas en Joey) en juf (Geertje) en een meester (Martin).
We zijn aan de slag gegaan met de groepsvorming aan de hand van de lessen van de vreedzame school.
Ook wordt er hard gewerkt aan de vakken lezen, rekenen, taal, schrijven en wereldoriŽntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur).
Tijdens speelmomenten wordt er vaak met de computer of tablet gespeeld maar ook een
potje "mens erger je niet" of samen met de lego spelen wordt vaak gekozen.

Alle sportlessen (judo, gym en zwemles) worden verzorgd door meester Nigel. Dit betekend op donderdag
judo en op vrijdag gymmen en zwemmen. Er wordt altijd fanatiek en enthousiast meegedaan.
Ook spelen de jongens spelen graag buiten. Voetbal en schommelen zijn favoriet.