Welkom op de website van De OeverpieperDe Oeverpieper Onderwijs-Zorgarrangement
De Oeverpieper biedt onderwijs aan leerlingen die functioneren op verstandelijk beperkt niveau in combinatie met een (ernstige) gedragsstoornis. Door hun moeilijk verstaanbaar gedrag zijn de leerlingen niet plaatsbaar op het reguliere speciaal onderwijs. Op De Oeverpieper werken we in kleine groepjes (4 leerlingen), waar een integrale aanpak (onderwijs en zorg) centraal staat. Wij stemmen onze aanpak af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.


De Oeverpieper valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van twee stichtingen, te weten Stichting Resonans (onderwijs) en 's Heeren Loo (zorg).


     
                                                                                                               

 
Nieuwsoverzicht